CARPAAL-TUNNELSYNDROOM

Verzacht de pijn in de hand, vingers en pols in geval van carpaal-tunnelsyndroom.