CARP'IMMO™ RIGIDE RUSTORTHESE - CARPAAL-TUNNELSYNDROOM

Om pijn en tintelingen te verzachten die gepaard gaan met het carpaal-tunnelsyndroom.